Програма на събитието

Принтирай

ПРЕДВАРИТЕЛНА   ПРОГРАМА

ПЪРВИ ДЕН – 23 март (четвъртък) 
13.00-14.00 Регистрация на участниците 
14.00-15.30 ч. 

Дискусионен форум 1 - Интегрирани подходи за общините от градските и от селските райони

 

 • Интегрирани териториални инвестиции по ПРР 2021-2027: условия за подготовка и ред за одобрение и финансиране
15.30-16.00 Кафе пауза
16.00-17.30

Дискусионен форум 1 - Интегрирани подходи за общините от градските и от селските райони (продължение)

 

 • Местната инициатива в действие: как ще изпълним подготвителните проекти по подхода „Водено от общностите местно развитие“ в периода 2023-2027: изисквания към стратегии, партньорства и възможни  инвестиции (в т.ч. по линия на „интелигентните селища“)
19.30  Вечеря
   
ВТОРИ ДЕН – 24 март (петък)
09.30-11.00

Дискусионен форум 2 - Програма УРБАКТ IV 2021-2027г.: международен обмен на добри практики и сътрудничество в областта на интегрираното местно и градско развитие:

 

 • Представяне на програма УРБАКТ IV 2021-2027 на ЕС и на първата покана за финансиране на мрежи за съвместно планиране; Възможности за участие на българските общини - финансови условия и контрол, осигуряване на необходимото собствено/национално съфинансиране.
 • Добри практики и споделяне на опит от досегашното участие на български общини по програма УРБАКТ III 2014-2020
11.00-11.30 ч.  Кафе пауза
11.30-13.00

Дискусионен форум 3 – Възможности за допълнителна подкрепа на общинските проекти и добри практики

 

 • Представяне на ELENA - инструмент на Европейската инвестиционна банка: европейска помощ за местна енергия (безвъзмездна техническа помощ за инвестиции в енергийна ефективност и възобновяема енергия в сгради и иновативен градски транспорт
   

Р Е Г И С Т Р А Ц И Я

Начало Гости и говорители
Регистрация Възможности за партньорство
Календар на събитията

март 2023

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 27
 • 28
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
  Дискусионен форум Възможности за сътрудничество за интегрирани подходи в местното развитие - ден 1/2
 • 24
  Дискусионен форум Възможности за сътрудничество за интегрирани подходи в местното развитие - ден 2/2
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2