Дискусионен форум: Възможности за сътрудничество за интегрирани подходи в местното развитие

За събитието

На 23 и 24 март 2023 г. в гр. Сливен, хотел „Национал Палас SPA & Wellness“ НСОРБ-Актив организира Дискусионен форум на тема „Възможности за сътрудничество за интегрирани подходи в местното развитие“ за общините от Югоизточния регион за планиране.

Целева група:

 • ръководителите на звена и експертите, ангажирани с подготовката, управлението и изпълнението на общински проекти;
 • заместник-кметове с ресор проекти и програми, инвестиции и икономическо развитие;
 • експерти от общини, ангажирани с изпълнението на проекти по програма УРБАКТ 2014-2020 г.

Целта на форума е общинските експерти от Югоизточния регион за планиране в работен формат да обсъдят изпълнението и координацията на интегрирания териториален подход по Програмата за развитие на регионите (ПРР) 2021-2027 г., включително партньорството между общините бенефициенти на ПРР и общините бенефициенти на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР); разработването на концепциите за ИТИ; прилагане на подхода ВОМР и разработването, оценката и финансирането на проектните предложения.

В програмата е предвидено също така и представянето на Програма УРБАКТ IV 2021-2027 г. (URBACT) и споделянето на опит от досегашното участие на български общини по програма УРБАКТ III 2014-2020 г., както и представяне на инструмента на Европейската инвестиционна банка ELENA, чрез който общините могат да използват безвъзмездна техническа помощ за инвестиции в енергийна ефективност, ЕЕ и ВЕИ в сгради и иновативен градски транспорт.

Потвърждение за участие в дискусията има от представителите на ЕИБ, а покани за участие в нея са изпратени и до експерти от УО на ПРР 2021-2027 и УО на СПРЗСР

 

Р Е Г И С Т Р А Ц И Я

Възможности за партньорство
Календар на събитията

април 2024

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 1
 • 2
 • 3
  Национална среща на общинските предприятия и търговски дружества
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
  Национална среща на главните архитекти и експертите по устройствено планиране от общините - ден 1/3
 • 25
  Национална среща на главните архитекти и експертите по устройствено планиране от общините - ден 2/3
 • 26
  Национална среща на главните архитекти и експертите по устройствено планиране от общините - ден 3/3
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5